👈 برای دانلود روی دکمه دانلود زیر کلیک کنید 👉

تطابق مدير ارشد اجرايي موسسه و تئوري نمايندگي

ارتباط با ما

... دانلود ...

تطابق مدير ارشد اجرايي موسسه و تئوري نمايندگي

خلاصه ما در اين مقاله مشكل تطابق بين موسسات و مديران ارشد اجرايي را كه مدلي توسعه يافته از مدل عمومي مالك كارگزار هلمسترم و ميلگرام 1987 است را مطالعه مي كنميم. در مدل ايشان حساسيت بهينه عملكرد در ريسك موسسه و ريسك گريزي نماينده كاهش مي يابد و در مقابل اين حساسيت در كارآيي نماينده بيشتر مترقي مي شود. ما نشان مي دهيم كه يك مدير ارشد اجرايي كار آتر بايد در تطابق اب موسسه مطمئن تري را مديريت نمايد، چرا كه سطح كوشش چنين مدرير اجرايي ارشدي بيشتر جوابگوي خساستهاي بالايي عملكرد است. به عنوان يك نتيجه، مدير ارشد اجرايي كارآراتر و موسسه مطمئن تر، يعني جايي كه حساسيت عملكرد بالاست، تركيب برنده اي را براي ممانعت از مشكلات پيش بيني شده تشكيل مي دهد. همچنين دليل مبتني بر اين امر را كه يك مدير ارشد اجرايي ريسك گزير بايد يك موسسه پر خطر را به خاطر ارزشهاي پارامتريك دليل مند اداره كمند، پيدا خواهيم كرد. و نهايتاً اگر جمع اوري داده ها مقدور باشد، رابطة منفي بين كارآيي مديران ارشد اجرايي و ريسكهاي پيش بيني شده توسط تئوري را بررسي خواهيم كرد. معرفي مديران ارشد اجرايي معتقدند كه حتي در شركتهاي بزرگ م ...
بررسی فنون تجزيه و تحليل سيستم ها پاورپوینت درمورد حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمتها پاورپوینت درمورد اسمز معکوس دانلود مقاله مفاهیم پایه برای بچه های پیش دبستانی دانلود پروژه عمران - اثر زلزله بر سازه های ویژه - تحلیل غیر خطی سازه ها