👈 برای دانلود روی دکمه دانلود زیر کلیک کنید 👉

پرورش مهارت هاي سرپرستي

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرورش مهارت هاي سرپرستي

مقدمه مديران در تمامي سطوح سازماني و در كلية سازمانها وظيفة بنيادي طراحي و پويا نگهداشتن محيطي را بر عهده دارند كه در آن ، افراد با همكاري همديگر ، بتوانند مأموريت ها و هدفهاي معني را به اجرا درآورند . اجراي اين مهم ، نياز به توانايي ها ، مهارتها و دانشهايي دارد . هدف از تهيه اين جزوه تلاش به منظور اشنايي هر چه بيشتر اينجانب با اصول سرپرستي مي باشد لذا با راهنمايي استاد ارجمند جناب آقاي افشار تلاش گرديده تا با مفهوم رشد و رهبري از ديدگاه اسلام آشنا شده و بر اهميت جلب همكاري روانها و حركت درآوردن آنها به سوي هدفي مقدس و عالي تأكيد گردد .  رشد و رهبري در اسلام هنگامي كه صحبت از جامعه است و اجتماع انساني ، به دليل ماهيت موجوي انسان كه مخلوقي است جامعه زي ، مباحثي به ميان مي آيد كه به چگونگي ادارة اجتماع انساني مربوط مي شود . اسلام ديني است جاوداني و فراگير و براي همة شئون زندگي مردم ، در مورد رهبري و مسئوليت هايش سرشار از ايات و احاديث است و سيره زندگي پيامبر (ص) و معصومين (ع) نيز خود ،‌نمونه هايي (الگوهايي) در اين زمينه خواهند بود . اسلام همة توجه خود را به رهبران معطوف ...
پاورپوینت با موضوع قوانین و هنجارهای اخلاقی در ورزش پاورپوینت در مورد تغذیه در ریکاوری -هدف از تغذيه پس از ورزش-19 اسلاید پاورپوینت درمورد رعایت انصاف ، افشای اطلاعات و روندهای آینده درحسابداری پاورپوینت درمورد اسم موصول پاورپوینت فصل اول بخش چهارم اقتصاد علوم انسانی دهم